Er du leder i en medlemsorganisation eller har du et firma – og er du igang med at omtænke  jeres brug af internettet? Brug Webkonsulatets webkompetencer, hvad enten dit firma eller din organisation har behov for et sæt nye øjne på den strategiske brug af internettet, på hjemmesidens konkrete indhold, struktur eller design – eller måske blot har brug for